Instalacja elektryczna w domu: DIY vs. profesjonalista, koszty

Paweł

26 stycznia, 2024

Instalacja elektryczna w domu to kluczowy element każdego budynku, który zapewnia bezpieczne i efektywne dostarczanie energii elektrycznej do wszystkich urządzeń i odbiorników. Dziś omówimy wszystkie aspekty związane z instalacją elektryczną, począwszy od planowania, poprzez wybór materiałów i narzędzi, aż po bezpieczeństwo, koszty oraz konserwację i utrzymanie instalacji.

Planowanie instalacji elektrycznej w domu

Planowanie instalacji elektrycznej jest kluczowym etapem, który ma wpływ na bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz koszty całego przedsięwzięcia. Właściwe planowanie pozwala uniknąć problemów związanych z niedostatecznym zasilaniem, przeciążeniem obwodów czy niezgodnością z obowiązującymi przepisami. W tej części artykułu omówimy, jak prawidłowo zaplanować instalację elektryczną, zwracając uwagę na znaczenie przepisów oraz porównując zalety i wady samodzielnej instalacji (DIY – zrób to sam) i zatrudnienia profesjonalisty.

Jak prawidłowo zaplanować instalację elektryczną?

W celu prawidłowego planowania instalacji elektrycznej, należy wykonać następujące kroki:

 1. Analiza potrzeb – określenie ilości i rodzaju odbiorników elektrycznych, które będą zasilane, a także ich rozmieszczenie w domu.
 2. Wybór odpowiednich materiałów – dobór przewodów, zabezpieczeń, gniazdek, wyłączników oraz innych elementów instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 3. Projekt instalacji – opracowanie schematu instalacji elektrycznej, uwzględniającego rozmieszczenie obwodów, punktów odbioru energii oraz zabezpieczeń.
 4. Weryfikacja zgodności z przepisami – sprawdzenie, czy projekt instalacji spełnia wymagania norm i przepisów, takich jak Polska Norma PN-IEC 60364.

Znaczenie przepisów w planowaniu instalacji elektrycznej

Przestrzeganie przepisów podczas planowania instalacji elektrycznej jest niezwykle ważne, gdyż wpływa na bezpieczeństwo użytkowania oraz legalność całej instalacji. Przepisy określają m.in. minimalne odległości między elementami instalacji, wymagania dotyczące zabezpieczeń czy rodzaje przewodów dopuszczonych do stosowania. Niezgodność z przepisami może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak pożary, porażenia prądem czy kary finansowe.

DIY kontra zatrudnienie profesjonalisty: co wybrać?

Wybór między samodzielną instalacją elektryczną (DIY – zrób to sam) a zatrudnieniem profesjonalisty zależy od indywidualnych umiejętności, doświadczenia oraz preferencji. Oto porównanie zalet i wad obu opcji:

DIY (zrób to sam) Profesjonalista
+ niższe koszty + gwarancja jakości i bezpieczeństwa
+ satysfakcja z własnoręcznej realizacji + oszczędność czasu
– ryzyko błędów i niezgodności z przepisami – wyższe koszty
– brak gwarancji na wykonane prace + odpowiedzialność za ewentualne usterki

W przypadku braku doświadczenia i wiedzy z zakresu instalacji elektrycznych, zdecydowanie zaleca się skorzystanie z usług profesjonalisty, który zapewni bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

Materiały i narzędzia niezbędne do instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji elektrycznej w domu wymaga odpowiednich materiałów oraz narzędzi. W tej części artykułu przedstawimy szczegółowy przegląd materiałów i narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej.

Jakie materiały są niezbędne do instalacji elektrycznej?

Podczas instalacji elektrycznej będziemy potrzebować następujących materiałów:

 • Przewody elektryczne – odpowiednie przekroje i rodzaje przewodów, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
 • Gniazdka i wyłączniki – elementy umożliwiające podłączenie odbiorników elektrycznych oraz sterowanie nimi.
 • Osprzęt montażowy – łączniki, zaciski, kołki, taśmy izolacyjne, rury i koryta kablowe służące do montażu i zabezpieczenia instalacji.
 • Zabezpieczenia – bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe, chroniące instalację przed przeciążeniem, zwarciem czy porażeniem prądem.
 • Skrzynki rozdzielcze – miejsce, w którym znajdują się zabezpieczenia oraz punkty rozgałęzienia instalacji na poszczególne obwody.

Narzędzia, które przydadzą się podczas instalacji elektrycznej

Do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej niezbędne są odpowiednie narzędzia. Oto lista narzędzi, które warto mieć pod ręką:

 • Śrubokręty – płaskie i krzyżakowe, o różnych rozmiarach, do montażu i demontażu elementów instalacji.
 • Kombinerki – uniwersalne narzędzie do chwytania, cięcia i zdejmowania izolacji z przewodów.
 • Przecinak kablowy – narzędzie do precyzyjnego cięcia przewodów o większych przekrojach.
 • Busola elektryczna – urządzenie do wykrywania napięcia w przewodach oraz identyfikacji obwodów.
 • Wkrętak izolowany – narzędzie do pracy z elementami pod napięciem, zabezpieczające przed porażeniem prądem.
 • Piła do metalu – narzędzie do cięcia rur i koryt kablowych.
 • Miernik uniwersalny – przyrząd do pomiaru napięcia, prądu, oporności oraz innych parametrów instalacji elektrycznej.
 • Wiertarka – narzędzie do wiercenia otworów montażowych w ścianach i sufitach.

Wybór odpowiednich materiałów i narzędzi jest kluczowy dla bezpieczeństwa oraz jakości wykonanej instalacji elektrycznej. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do obowiązujących norm i przepisów oraz korzystać z usług profesjonalistów w przypadku braku doświadczenia i wiedzy z zakresu instalacji elektrycznych.

Bezpieczeństwo podczas instalacji elektrycznej

Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem podczas wykonywania instalacji elektrycznej. W tej części artykułu omówimy podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz porady, jak unikać najczęstszych błędów podczas instalacji.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas instalacji elektrycznej

Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas instalacji elektrycznej jest niezbędne, aby uniknąć porażenia prądem, pożaru czy uszkodzenia urządzeń. Oto kilka zasad, które warto mieć na uwadze:

 • Wyłącz zasilanie – przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją elektryczną, upewnij się, że zasilanie w danym obwodzie jest wyłączone.
 • Używaj odpowiednich narzędzi – korzystaj z narzędzi izolowanych oraz przeznaczonych do pracy z instalacjami elektrycznymi.
 • Zastosuj zabezpieczenia – instaluj odpowiednie zabezpieczenia, takie jak wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe czy bezpieczniki, aby chronić instalację przed przeciążeniem, zwarciem czy porażeniem prądem.
 • Stosuj się do przepisów – przestrzegaj obowiązujących norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z prawem.
 • W razie wątpliwości, skonsultuj się z profesjonalistą – jeśli nie masz pewności co do swoich umiejętności czy wiedzy, zasięgnij porady lub zleć wykonanie instalacji elektrycznej specjalistom.

Jak unikać najczęstszych błędów podczas instalacji?

Najczęstsze błędy podczas instalacji elektrycznej mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji oraz uszkodzeń urządzeń. Aby uniknąć takich problemów, warto pamiętać o kilku zasadach:

 • Planuj instalację – starannie zaplanuj rozmieszczenie gniazdek, wyłączników oraz innych elementów instalacji, aby uniknąć późniejszych problemów z dostępem czy funkcjonalnością.
 • Wybierz odpowiednie materiały – używaj przewodów o odpowiednich przekrojach oraz zgodnych z obowiązującymi normami, aby zapewnić bezpieczeństwo i trwałość instalacji.
 • Dbaj o właściwe połączenia – upewnij się, że wszystkie połączenia są dokładnie wykonane oraz odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć zwarcia czy przeciążenia.
 • Przestrzegaj zasad montażu – stosuj się do zaleceń producentów oraz obowiązujących przepisów dotyczących montażu elementów instalacji elektrycznej.
 • Kontroluj jakość wykonanej instalacji – regularnie sprawdzaj stan instalacji oraz jej elementów, aby wykryć ewentualne uszkodzenia czy nieprawidłowości.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz unikanie najczęstszych błędów podczas instalacji elektrycznej pozwoli na stworzenie bezpiecznej, trwałej i funkcjonalnej instalacji w domu. Pamiętaj, że w razie wątpliwości warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji elektrycznych.

Koszty związane z instalacją elektryczną

W tej części artykułu omówimy koszty związane z instalacją elektryczną, porady na temat szacowania kosztów oraz porównanie kosztów samodzielnej instalacji elektrycznej i zatrudnienia profesjonalisty.

Jak oszacować koszty instalacji elektrycznej?

Aby oszacować koszty instalacji elektrycznej, warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Zakup materiałów – przewody, gniazdka, wyłączniki, zabezpieczenia oraz inne niezbędne elementy instalacji.
 • Narzędzia – jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi do pracy z instalacją elektryczną, musisz je zakupić lub wypożyczyć.
 • Usługi profesjonalistów – jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie specjalistów, musisz uwzględnić ich stawki za wykonanie instalacji.
 • Ubezpieczenie – warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia instalacji czy urządzeń podczas prac.
 • Koszty dodatkowe – mogą się pojawić nieprzewidziane wydatki, takie jak konieczność wymiany uszkodzonych elementów czy naprawa powstałych usterek.

Przygotowując kosztorys, warto dodać około 10-20% wartości zapasowej na ewentualne dodatkowe wydatki.

Czy instalacja elektryczna DIY jest tańsza?

Samodzielna instalacja elektryczna może być tańsza niż zatrudnienie profesjonalisty, jednak warto wziąć pod uwagę kilka aspektów:

 • Wiedza i doświadczenie – jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, możesz popełnić błędy, które będą kosztowne w naprawie.
 • Bezpieczeństwo – nieprawidłowo wykonana instalacja elektryczna może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak pożar czy porażenie prądem.
 • Czas – samodzielne wykonanie instalacji elektrycznej może zająć znacznie więcej czasu niż zatrudnienie profesjonalisty, co może wpłynąć na Twoje inne obowiązki czy plany.
 • Gwarancja – profesjonalista może udzielić gwarancji na wykonaną instalację, co daje pewność, że ewentualne usterki zostaną naprawione bez dodatkowych kosztów.

Podsumowując, samodzielna instalacja elektryczna może być tańsza, jednak warto rozważyć wszystkie aspekty i zdecydować, czy oszczędności wynikające z braku opłat za usługi profesjonalistów przeważają nad potencjalnymi ryzykami i dodatkowymi kosztami związanymi z ewentualnymi błędami czy problemami.

Konserwacja i utrzymanie instalacji elektrycznej

W tej części artykułu omówimy konserwację i utrzymanie instalacji elektrycznej, porady na temat dbania o instalację w domu oraz kiedy warto wezwać profesjonalistę do przeglądu instalacji.

Jak dbać o instalację elektryczną w domu?

Regularna konserwacja i dbanie o instalację elektryczną w domu jest kluczowe dla jej bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania. Oto kilka porad, które pomogą Ci utrzymać instalację w dobrym stanie:

 • Regularne sprawdzanie – co jakiś czas sprawdź stan przewodów, gniazdek, wyłączników oraz zabezpieczeń, aby upewnić się, że nie ma żadnych uszkodzeń czy oznak przegrzewania.
 • Czyszczenie – utrzymuj gniazdka i wyłączniki w czystości, usuwając kurz i inne zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na ich prawidłowe działanie.
 • Unikanie przeciążenia – nie podłączaj zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka, aby uniknąć przeciążenia instalacji i ryzyka pożaru.
 • Zabezpieczanie przed wilgocią – upewnij się, że instalacja elektryczna w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak łazienka czy kuchnia, jest odpowiednio zabezpieczona przed wpływem wody.
 • Używanie odpowiednich żarówek – stosuj żarówki o właściwej mocy i rodzaju, zgodne z wymaganiami opraw oświetleniowych.

Kiedy powinienem wezwać profesjonalistę do przeglądu instalacji?

Wezwanie profesjonalisty do przeglądu instalacji elektrycznej jest zalecane w następujących sytuacjach:

 • Regularne przeglądy – zaleca się przeprowadzanie przeglądów instalacji elektrycznej co 5-10 lat, aby upewnić się, że jest ona w dobrym stanie i spełnia aktualne normy bezpieczeństwa.
 • Uszkodzenia lub awarie – jeśli zauważysz uszkodzenia przewodów, gniazdek czy wyłączników, nieprawidłowe działanie urządzeń elektrycznych lub częste wyłączanie się zabezpieczeń, wezwij specjalistę, aby zdiagnozować i naprawić problem.
 • Modernizacja instalacji – jeśli planujesz rozbudowę domu, wymianę starej instalacji elektrycznej lub dodanie nowych urządzeń, które wymagają większej mocy, skonsultuj się z profesjonalistą, aby zapewnić prawidłowe wykonanie prac.
 • Wątpliwości co do bezpieczeństwa – jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa swojej instalacji elektrycznej, np. w przypadku częstego występowania iskrzenia czy przegrzewania, niezwłocznie skontaktuj się z fachowcem.

Regularna konserwacja i dbanie o instalację elektryczną w domu oraz wezwanie profesjonalisty w odpowiednich sytuacjach pozwoli na utrzymanie bezpieczeństwa i efektywności działania instalacji, a także uniknięcie kosztownych napraw czy awarii.

Polecane: